Sim Island đã xây cất hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng.

Dự án Sim Island tính đến nay đã hơn 2 tháng kể từ thời gian bắt đầu được xây dựng. Hiện tại, sản phẩm shophouse đã được xây cất xong tầng 2. Bên cạnh đó, cảnh quan của dự án cũng đã thành hình và chỉ ít thời gian để hoàn chỉnh. Cơ sở hạ tầng của dự án cũng đã hoàn thành trọn vẹn.